Vydavatelské služby

Digitální publikace jsou zpracovány jako mobilní aplikace a tak mohou být distribuovány v online obchodech všech tří hlavních platforem: AppStore (iOS), Google Play (Android) i Windows Store (Windows 8).

Vydáváme vlastní tituly, ale vydavatelskou činnost nabízíme i jako službu našim klientům.

Interaktivní publikace AMOS

Zařízení, na kterých lidé čtou knihy, časopisy, denní tisk a obecně digitální publikace, jsou stále dokonalejší a dostupnější a my věříme, že není daleko doba, kdy i děti budou nosit do školy místo učebnic tablety. Součástí digitálních publikací mohou být dnes i videa, interaktivní schémata, 3D modely nebo stále aktuální online obsah. Běžné formáty však většinou neumožňují publikovat pokročilý obsah. A pokud ano, jejich distribuce je omezená pouze na jednu platformu a jednu čtečku. Mít možnost vydat jednu jedinou publikaci na všechny platformy najednou, to je sen každého vydavatele i firmy. My takový systém máme a nabízíme vám naše služby bez dalších licenčních poplatků.

Digitální obsah, multimédia

Zdroje pro sestavení titulu může dodat buď zadavatel, nebo je sestavíme, vyrobíme či nakoupíme my.

DTP sazba publikace a programování proběhnou pouze jednou.

Výroba

Zpracování dat, grafika, kódování a sazba - to vše proběhne pouze jednou a je to uloženo ve zdrojovém formátu AMOS.

Distribuce

Do mobilních zařízení vede cesta našich publikací především přes obchody AppStore, Google Play a Windows Store. Počítačové programy lze stáhnout z internetu (exe, dmg). Knihy lze publikovat a číst přímo na webu, v internetovém prohlížeči.

Proč zvolit náš publikační systém AMOS?

Je univerzální, je efektivní a není zatížen licenčními poplatky. Už to je dostatečný důvod. Amos má ale i další výhody.

Jeden formát pro všechny platformy

Veškerá grafika, sazba i případné programování se během procesu vyrábí pouze jednou. Ze vzniklého zdrojového formátu se potom publikuje na všechna zařízení.

Programovatelná interaktivita

Obsah publikace může být sestaven ze standardních modulů, jako jsou fotogalerie, interaktivní obrázky apod., nebo můžeme doprogramovat jakýkoliv modul “na klíč”.

Distribuce v největších online storech

Výsledné publikace jsou ve formě aplikací nabízeny v online obchodech všech tří hlavních platforem: AppStore (iOS), Google Play (Android) i Windows Store (Windows 8). Distribuce titulů může samozřejmě probíhat i jinými kanály, nejčastěji stažením přes internetové stránky. Možné je také vylisovat DVD či distribuce přes flash disk.

Žádné licenční poplatky

Na rozdíl od jiných publikačních systémů, je vydání a distribuce titulu v AMOS zcela zdarma. Zadavatel platí pouze za technickou část výroby, případně propagaci apod.

Kompletní zpracování & servis

Jako vydavatel pomáháme našim klientům s celým procesem od konzultací, přes výrobu až po uvedení na trh. Náš tým je připraven pokrýt všechny oblasti zpracování dat.

Konzultace a plánování projektu

Nejprve se zadavatelem konzultujeme, pro jaké cílové skupiny je produkt určen, jakou formou se bude distribuovat a naplánujeme časový harmonogram prací, na základě dodaných podkladů.

Práce s textem, editorská činnost

Se zadavatelem spolupracujeme na “scénáři” titulu, resp. na jeho textové verzi. Zajišťujeme i textovou korekturu či překlady a lokalizace do jiných jazyků.

Grafika, zpracování dat

Náš tým zajistí grafickou úpravu i přípravu a zpracování dat (2D a 3D grafik, video editor a střihač, sound-designer, kodér, programátoři).

Uvedení na trh

Po dokončení prací na publikaci následuje fáze testování a připomínkování. Jakmile je vše připraveno, provedeme spuštění titulu nebo předáme data s návodem pro spuštění IT oddělením klienta.

Launch a propagace

Vypublikováním titulu do obchodu nebo na internet vydavatelská činnost nekončí. Pokud má být titul úspěšný, je třeba systematicky pracovat na jeho propagaci.

Svět digitálního obsahu je fragmentován nejen odlišnými rozměry displejů, ale také různými operačními systémy tří největších výrobců - Apple, Google a Microsoft. AMOS tyto rozdíly překonává.

Monitoring statistik stahování

Všechny online obchody umožňují nahlížet do statistik stahování jednotlivých produktů. To umožňuje lepší plánování marketingových aktivit a reklamních kampaní.

Vyhodnocení statistik stahování

Vzhledem k tomu, že statistických údajů z obchodů z celého světa je mnoho, je třeba data analyzovat a při tom upravovat například cenu nebo místo a způsob promotion.

Strategie reklamní kampaně, kreativa

Správná volba reklamní strategie je pro úspěšnou propagaci klíčová. Naší kreativu obvykle spojujeme s klientem a na kampani pracujeme společně s ním.

Realizace kampaně

Tým našich grafiků nebo fotografů vytvoří vizuály pro reklamní bannery do všech médií. Internetové kampaně zpracováváme v HTML5.

Rozvoj a další spolupráce

Na rozdíl od tištěných publikací, mohou být ty digitální rozvíjeny a aktualizovány tak často, jak je potřeba, aniž by to projekt výrazně prodražilo. V případě oboustranné spokojenosti budeme rádi, pokud se rozhodnete spolupracovat s námi i na vašich budoucích projektech.

Náměty pro inspiraci:

firemní prezentace | prezentace vědeckých prací | přehlídky módních kolekcí | produktové katalogy | katalogy uměleckých děl | grafické listy | fotoalba a referenční foto publikace | dětská a obrázková literatura | audio/video knihy

If you need more information, please contact us

Are you human?