Případová studie Bezpečných cest

Klient

Vlastní projekt

Případová studie

Bezpečné cesty

všem účastníkům silničního provozu

3 000 000 shlédnutých stránek za měsíc, s průměrnou dobou návštěvy přibližně šest minut svědčí o tom, že se cíl podařilo splnit.

Příběh

Již několik let byl námi vyvinutý portál pro děti Škoda hrou nejnavštěvovanější portál na téma dopravní bezpečnosti v ČR. Pro širokou veřejnost v této oblasti existovalo několik projektů, z nichž nejvýznamnější aktivitou jsou stránky BESIPu (které jsme my naprogramovali), ale celkově nám připadalo, že chybí portál, který by atraktivním způsobem souhrnně téma dopravní bezpečnosti uchopil. Naší ambicí bylo vyvinout nejkomplexnější a nejnavštěvovanější portál pro širokou veřejnost s touto tématikou v ČR. Na tomto místě bychom chtěli poděkovat našim partnerům, bez kterých by se takto ambiciózní cíl těžko podařilo dosáhnout. Generálním partnerem portálu je ŠKODA AUTO a odbornými partnery Policie ČR a Horská služba ČR.

V Bezpečných cestách klademe důraz na názornost, a proto využíváme hodně multimediálních prvků, animací a videí, která řádově zlepšují pochopitelnost a zapamatovatelnost nejdůležitějších informací a pravidel. Na portále je komplexní mix informací, které souvisejí s dopravní bezpečností - v naší autoškole budete online řídit auto v 3D prostředí přímo z pohledu řidiče, připravili jsme interaktivní mapu ČR (postaveno na Google mapách) s možností upozorňovat na nebezpečná místa v naší dopravě, mobilní aplikaci s možností reportovat do systému překážky a kolony v dopravě, online kalkulačku zbytkového alkoholu, 3D hru Express Courier a další informace.

Projekt

www.bezpecnecesty.cz

Ocenění
Nejnavštěvovanější portál s tematikou dopravní bezpečnosti v ČR