Weby a E-shopy

Weby & Eshopy

Kompletní vývoj internetových projektů od počátečních analýz, návrhu grafiky, programování, optimalizace, až po spuštění a následnou podporu a rozvoj.

Mouse scroll
3D projekty

3D projekty

3D projekty

3D prostředí umožňuje představit místa nebo jevy, které nelze v reálném světě navštívit.

Realizujeme vzdělávací projekty (např. 3D dopravní situace) a prohlídky technologických celků a zařízení (ČEZ, Teplárna ŠKO-ENERGO a další), kterými je možné se podívat pod pokličku daného tématu.

3D projekty realizujeme z existujících 3D dat / modelů, 360° fotografií a videí, 2D plánů i výkresů a fotografií.

Projekty ve 3D je možné používat na mobilních zařízeních, počítačích, internetu i interaktivních tabulích a dotykových kioskách.

Mobilní telefony a tablety

Běžné domácí počítače

WebGL – 3D obsah
pro webové prohlížeče

Interaktivní tabule a projektory

Možnosti realizace:

Modely zařízení, strojů, automobilů apod
Prezentace produktů, funkčních sestav a dalších objektů
Vizualizace interiérů i exteriérů nemovitostí, areálů a různých prostředí
Interaktivní animace
Hry pro různé platformy
Rozšířená realita
Stereoskopické filmy (pro použití s 3D brýlemi)

WebGL

Současným trendem, a my věříme že v brzké budoucnosti i standardem, se stává technologie WebGL – zobrazení 3D obsahu přímo v internetovém prohlížeči bez nutnosti jakékoliv instalace. Připravíme pro vás WebGL aplikaci na míru.

 

Výběr z realizovaných projektů

EnergyEncyclopedia.com

Online 3D modely energetických zařízení i celků z oblasti vodní, větrné, sluneční i jaderné energie. Modely jsou interaktivní a obsahují detaily nejdůležitějších částí i jejich textové popisky. Můžete si tak prohlédnout např. Tokamak, Stellarator, jadernou, solární, větrnou, geotermální nebo malou vodní elektrárnu.

3D DOPRAVNÍ SITUACE

V rámci projektu Bezpečné cesty.cz tvoříme výukové 3D animace dopravních situací, ve kterých řidiči často chybují. Aplikace umožňuje použití v autoškolách s možností interakce a přepínání kamer pro lepší pochopení.

3D ELEKTRÁRNY PRO TABLETY

Aplikace zatím představuje dvě oblasti výroby elektrické energie - Uhelnou elektrárnu Ledvice a Vodní elektrárnu Štěchovice. Všechny scény jsou plně trojrozměrné a podrobně představují jednotlivá energetická zařízení.

3D JADERNÁ ELEKTRÁRNA

Aplikace „Jaderné elektrárny 3D“ názornou a hravou formou přibližuje zájemcům o energetické technologie výrobu elektrické energie v jaderném zařízení. 3D model představuje reálné zapojení Jaderné elektrárny Temelín.

3D MODELY SOUČÁSTÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Současná technologie již umožňuje zobrazovat interaktivní 3D modely přímo ve webové stránce. Bez nutnosti dalších programů a doplňků.

Vyzkoušejte si ovládat 3D model přímo ve stránce nad tímto textem nebo na webu Svět energie.cz.

3D PROHLÍDKA TEPLÁRNOU ŠKO-ENERGO

Model boleslavské teplárny s nejdůležitějšími zařízeními v řezu a vysvětlením principu fungování teplárny s fluidními kotli a elektrokotlem.

VIRTUÁLNÍ PŘECHÁZENÍ ONLINE

Výuka přecházení přes silnici pro děti na prvním stupni základní školy. Program je zpracován jako webová 3D aplikace v rámci projektu Bezpečné cesty.cz.

PRAŽSKÉ VODOVODY A KANALIZACE

Modely historických zařízení „na vodu“. 3D modely a animace ukazují reálné exponáty muzea vodárenství „v provozu“ a ukazují princip jejich práce.

SMART CITY 3D

Zajímavý pohled do fungování moderního chytrého města. Nejedná se jen o lepší využití přírodních zdrojů, energie a řešení dopravy. Je to komplexní systém pro zlepšení bydlení i životního prostředí.

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Představení fungování elektráren využívajících obnovitelné zdroje energie. Voda, vítr, slunce, biomasa, bioplyn a další. To vše ve 3D.