Mobilní aplikace

Referenční projekty

Alkohol kalkulačka(iOS/Android)
České hory(iOS/Android)
Doprava – Bezpečné cesty(iOS/Android)
ŠKODA Cards(iOS/Android)
ŠKODA Unblocker(iOS/Android)
Joulinka(iOS/Android)
Agility City(iOS/Android)
Hrady a zámky(iOS/Android)
Obnovitelné zdroje energie(iOS/Android)
Heluz (Připravujeme)

Mobilní aplikace

nastavení cílů projektu

Jasně definované, popsané a reálné cíle, které jsou současně výzvou pro zadavatele i zhotovitele, jsou základem dobrého projektu. Jsme rádi, že našim klientům plníme jejich cíle a vzniklé projekty jsou kladně vnímány cílovou skupinou, pro kterou jsou určeny.

CHCI POMOCI S NASTAVENÍM
CÍLŮ PROJEKTU

captcha

Proces

V rámci každého projektu realizujeme vstupní analýzy, návrh koncepce projektu (hlavní kreativní myšlenku), grafický návrh, programování, kódování a testování. Cílem je vytvořit produkt s přehledným a intuitivním ovládáním (dle UX standardů). Realizaci projektů dělíme do logických etap: Architektura projektu a grafický návrh, Technický scénář a prototyp, BETA verze, Odladění a spuštění. V celém průběhu realizace má klient on-line přístup k aktuálnímu stavu projektu pro kontrolu a součinnost při tvorbě.

Po dokončení vývoje nabízíme plnou podporu, tedy spuštění a provoz aplikace na AppStore, Google Play a Windows Store včetně sledování a vyhodnocování statistik pro získání zpětné vazby a další rozvoj.

Grafika, UX design

Grafika mobilních aplikací vzniká v týmu, není jen dílem samotného grafika, a naší snahou je přehlednost a příjemnost používání pro uživatele (UX design). Koncepce aplikace začíná drátěným modelem, na kterém je odladěna logická struktura celkového ovládání a navigace. Dle zaměření aplikace – chytré telefony, tablety, případně obojí – je následně vytvořen grafický návrh, který je v iteracích konzultován s klientem pro doladění jednotlivých grafických a funkčních detailů.

Cílem grafického zpracování je vytvoření takového designu, který bude konzistentní s UX standardy, bude splňovat představu klienta a plně vyhovovat potřebám koncových uživatelů.

Tvorba obsahu

Pro mobilní aplikaci můžeme vytvořit a dodat kompletní obsah. Návrh textů včetně překladů a korektur. Nafocení produktových nebo ilustračních fotografií na míru, případně dodání existujících z fotobank. Natočení videí, vytvoření 2D a 3D animací, virtuálních prohlídek, interaktivních schémat, hudby a zvuků. Nabízíme plné využití 3D grafiky včetně kompletního zpracování a modelování 3D prostředí. Na tvorbě obsahu spolupracujeme s odborníky z daných oborů.

Programování

Při vývoji aplikací postupujeme dle standardů, které zajišťují přehlednost výsledného kódu a správný zápis dokumentace, což jsou důležité prvky pro budoucí bezproblémový rozvoj aplikace. Pro analýzu a návrh využíváme modelovacího jazyka UML a dalších vývojářských nástrojů a znalostí, bez kterých se profesionální vývoj neobejde.

Testování

Nedílnou součástí vývoje aplikací je testování, a to i v několika iteracích. Testování provádíme ve dvou úrovních – alfa a beta. Alfa testování provádějí přímo programátoři, resp. lidé, kteří jsou součástí vývojového týmu. Beta testování naopak probíhá mimo vývojový tým a účastní se jej i klient. Beta verzi aplikace distribuujeme přes komunikační kanály storů (App Store, Google Play a Windows Store), které jsou k tomu určené.

Spuštění aplikace

Velmi důležitou fází po dokončení vývoje aplikace je její správné spuštění. Distribuční kanály jednotlivých storů obsahují mechanismy, pomocí kterých novým aplikacím pomáhají dostat se mezi co možná největší počet uživatelů.

Aplikace však musí být na tuto událost připravena. Jedná se především o vhodně zvolený název, ikonu, popisný text, ilustrační obrázky, klíčová slova, zařazení do kategorií, případně ilustrační video. Tyto úkony zajistíme společně s odbornou konzultací a radami jak v případě konkrétních řešení postupovat.

Správa a rozvoj

Po spuštění aplikace následuje delší časové období, které je označováno jako provoz. Je potřeba si uvědomit, že životní cyklus mobilní aplikace nekončí jejím předáním klientovi / nahráním do distribuce. Právě správa a rozvoj aplikace po jejím spuštění jsou pro celkový úspěch důležité. V tomto období totiž přicházejí reakce od koncových uživatelů, se kterými je více než vhodné udržovat aktivní komunikaci. Doporučujeme také proaktivně reagovat na požadavky a vydávat pravidelné aktualizace. Uživatelé mobilních aplikací jsou na aktualizace a rozšíření zvyklí a valná část jejich „zlepšování“ dokonce vyžaduje.

Referenční projekty

Alkohol kalkulačka(iOS/Android)
České hory(iOS/Android)
Doprava – Bezpečné cesty(iOS/Android)
ŠKODA Cards(iOS/Android)
ŠKODA Unblocker(iOS/Android)
Joulinka(iOS/Android)
Agility City(iOS/Android)
Hrady a zámky(iOS/Android)
Obnovitelné zdroje energie(iOS/Android)
Heluz (Připravujeme)

Máte zájem o tvorbu mobilní aplikace?