Případová studie Virtuálního geocachingu

Klient

Horská služba České
republiky

Případová studie

České hory

Virtuální geocaching

Popularizace nejkrásnějších míst českých hor prostřednictvím virtuálního geocashingu. Podpora aktivní turistiky na horách spojená se zásadami bezpečného chování v horách a základy první pomoci.

Příběh

Horská služba ČR připravila v minulosti soutěž „S Jetíkem po českých horách“. Na horských chatách a vybraných místech byla umístěna razítka a návštěvníci je sbírali do jednoduchých pasů. Za dosažení určitého počtu razítek získali návštěvníci odměnu. Soutěž byla oblíbená, ale měla několik problematických míst. Razítka byla většinou pouze v místech s obsluhou, tzn., že nemohla být na samotných hřebenech hor a orazítkování bylo omezené na pracovní dobu. Razítka se pořád ztrácela a doplňovala a ztrácela… Jenomže vysvětlujte dětem, když už někam dojdete, že razítko nebude, protože už je zavřeno nebo v horším případě, že razítko není. Organizační zajištění tohoto tipu soutěže bylo pro organizátora náročné a nevyhovující.

Spolu s Horskou službou jsme připravili nový koncept soutěže. Stopy Jetíka jsou umístěné na GPS souřadnicích na nejzajímavějších a nejkrásnějších místech našich hor. Podle obtížnosti dosažení takového místa je každé stopě uděleno bodové ohodnocení od 100 do 500 bodů. GPS stopy je možné sebrat prostřednictvím nově vyvinuté mobilní aplikace České hory. Trasy si můžete naplánovat v klidu domova na webových stránkách projektu České hory. Zobrazení poloh jednotlivých stop je dostupné na turistických mapách Seznamu (jak v mobilní aplikaci, tak na webu). Ke každé stopě/významnému místu jsou navíc dostupné doplňující informace.

Projekt

www.jetik-na-horach.cz

Součástí aplikace jsou praktická doporučení Horské služby ČR „Jak se chovat na horách“, „Jak se chovat na sjezdovkách“ a „Základy první pomoci“.