Grafika, UX design mobilních aplikací

Mobilní aplikace

Grafika, UX design mobilních aplikací

Mobilním aplikacím a hrám navrhujeme individuální atraktivní design. Grafiku mobilních aplikací je nutné navrhovat jak pro různé velikosti a rozlišení displejů, tak s přihlédnutím k jednotlivým operačním systémům. Nejdůležitější je ale vždy uživatel, tj. příjemný vzhled, jednoduché ovládání a na první pohled pochopitelné sdělení aplikace. Nový termín „UX design“ říká v podstatě jen to, aby byla aplikace pro uživatele „příjemná“ a dobře se ovládala.

Pro grafický návrh úspěšné mobilní aplikace jsou velmi důležité vstupní údaje – cíle aplikace, cílová skupina, požadavky na funkcionalitu, cílová zařízení (telefony, tablety) apod. Do grafických návrhů vkládáme nejen více než 25 let zkušeností s tvorbou grafiky, ale především hluboké znalosti v oblasti realizace digitálních projektů. Umíme tak naslouchat trhu i uživatelům a tím dodat řešení, která fungují.

Postup návrhu grafiky

Návrh grafiky mobilní aplikace začíná drátěným modelem (wireframe), na kterém je odladěna logická struktura obsahu, ovládání a navigace. Dle požadovaného typu aplikace a použití (chytré telefony, tablety, případně obojí) je následně vytvořen grafický návrh, který je v iteracích konzultován a laděn s klientem.

Grafické návrhy prezentujeme na konkrétních zařízeních pro snadnější představu a možnost dobrého odladění responzivity designu (co nejlepšího zobrazení na různě velkých obrazovkách).

Cílem grafického návrhu není jen vytvoření kvalitního designu, který bude splňovat představu klienta a plně vyhovoval uživatelům, ale také ukázat ovládání a funkční možnosti aplikace, aby bylo zřejmé, jak bude výsledná aplikace fungovat.

Grafik připraví také nezbytné ikony, screenshoty pro story a další grafické prvky (ve všech požadovaných velikostech) potřebné pro distribuci aplikace.

Technologie

Díky využívané technologii tvorby mobilních aplikací můžeme vytvářet jak 2D, tak 3D aplikace. Výsledná aplikace je pak kompatibilní (vypadá a funguje všude stejně) ve všech podporovaných operačních systémech – nejčastěji iOS, Android a Windows.

Obsah a ovládání

Pro mobilní aplikaci je nutné vytvářet specifický obsah a ovládání. Obrazovky jsou malé, a tak je nutné používat krátké texty a jasná sdělení a současně zvětšit ovládací prvky pro snadnou ovladatelnost prsty. Taktéž funkční možnosti, které známe z webových stránek, je nutné přizpůsobit mobilním zařízením (menu, fotogalerie, formuláře apod.)

Kontaktujte nás!

captcha