Testování mobilních aplikací

Mobilní aplikace

Testování mobilních aplikací

V průběhu vývoje mobilní aplikace provádíme její pravidelné testování na různých úrovních funkčnosti a abstrakce. Podle toho dělíme testování na dvě hlavní skupiny: interní a externí. Interní testování probíhá uvnitř vývojového týmu a provází celý vývojový cyklus od začátku až do konce. Pro externí testování jsou přizvání testeři, kteří nejsou součástí vývojového týmu a kteří testují aplikaci jako celek. V závěrečné fázi vývoje jsou klientovi předvedeny tzv. akceptační testy, tedy testy, které verifikují splnění podmínek zadání.

Interní testování a alfa verze

Interní testování je prováděno zásadně členy vývojového týmu. Hlavním cílem interního testování je včasné odhalení programových chyb, které by byly obtížně zjistitelné v pozdějších fázích vývoje. Mezi interní testování patří především přímé čtení programového kódu programátorem. Jedná se o nejnižší možnou úroveň, na které lze testování provádět. Další metodikou interního testování jsou tzv. jednotkové testy , které slouží pro verifikaci správného fungování jednotlivých logických celků kódu. Interní testování je chronologicky zakončeno celkovými systémovými testy, které kontrolují fungování aplikace jako celku. V této fázi vývoje hovoříme o tzv. alfa verzi aplikace .

Externí testování a beta verze

V okamžiku, kdy aplikace projde několika iteracemi interního systémového testování, tedy testováním alfa verze, přechází do stavu beta verze. Beta verze aplikace je určena pro testování externími testery, kteří postupují podle předem připravených scénářů. Pro tyto účely využíváme stálé externí kolegy, pomocí kterých jsme schopni pokrýt různorodost mobilních zařízení a verzí operačních systémů Android a iOS. Nedílnou součástí externího testování je klient, který může mimo jiné reportovat důležité poznatky o fungování aktuální beta verze aplikace. Stejně jako alfa verze i beta verze prochází několika iteracemi předtím, než je výsledná aplikace označena jako release candidate – tedy verze určená pro spuštění.

Reportování nalezených chyb

Velmi důležitou součástí testování nejen mobilních aplikací je nástroj pro záznam a sledování stavu jednotlivých chyb (tzv. bug tracking software). Pro tyto účely využíváme nástroj Redmine. Ve fázi testování beta verze má klient plný přístup do našeho systému Redmine včetně možnosti sledování, resp. zaznamenávání nových chyb.

Kontaktujte nás!

captcha