Vývoj her

ikona Vývoj her

Vývoj her

Vyvíjíme hry – mobilní, internetové, pro Facebook i počítačové (včetně 3D). Od jednoduchých odpočinkových nebo logických her až po robustní řešení a 3D hry. Námi realizované hry dosahují statisícových měsíčních návštěvností a stažení.

Proč vytvořit hru, nastavení cílů

Aby byla hra úspěšná a splnila očekávání klienta, je nutné přesně definovat cíle. Jinou formu a distribuční médium (web, Facebook, mobil, počítač, 3D) má hra určená jen pro pobavení, a jiná má za úkol propagovat nebo něčemu učit, např. ekologickému chování v domácnosti nebo správnému chování v dopravě.

CHCI POMOCI S NASTAVENÍM
CÍLŮ PROJEKTU

captcha

Proces

Na základě nastavených cílů je jako první navržena koncepce hry, která slovně popisuje kreativní myšlenku hry, její grafickou podobu, ovládání, formu, zařízení, pro která bude hra určena (distribuční kanál), i případnou navazující soutěž apod. Po jejím schválení vzniká grafický návrh, následně scénář a prototyp, poté BETA verze a po jejím odladění je hra hotova.

Grafika

Pro hry navrhujeme individuální design, který je dán typem hry a cílovou skupinou, pro kterou je určena. Grafika her musí být atraktivní, intuitivní a maximálně zaměřena na hratelnost hry. Pokud není hra dobře hratelná, nemůže být nikdy úspěšná.

Tvorba obsahu

Pro hry dodáváme kompletní obsah, od návrhu koncepce, obsahu, multimediálních prvků, animací, zvuků, hudby až po namluvené komentáře.

Programování

Hry programujeme v nejmodernějších celosvětově úspěšných vývojových prostředích určených pro tvorbu 2D i 3D her. Tato prostředí využívají také přední vývojáři, kteří se specializují pouze na tvorbu mobilních, online i 3D her.

Testování

Každá hra je pečlivě otestována (testování her mají naši testeři ze všeho nejraději J). Testování probíhá v několika krocích (ALFA, BETA a finální testování) a na zařízeních, pro která je daná hra určena.

Spuštění

Po odladění hry zajišťujeme její spuštění (uvedení na trh) a zajišťujeme související služby, jako např. poradenství v oblasti inzerce, sledování zpětné vazby od hráčů apod.

Správa a rozvoj her

Pro hry je dobré připravit již při jejich realizaci plán správy a rozvoje, protože hráči jsou náročnou cílovou skupinou vyžadující vylepšování a rozšiřování her. Není nic horšího, než že loajální hráč hru dohraje do konce, a není další pokračování.

kontakt

Máte zájem o tvorbu hry?