Dopravní výchova interaktivně

Vzdělávací projekty a e-learning

Dopravní výchova interaktivně

Cílem projektu Dopravní výchova interaktivně je prostřednictvím interaktivních vyučovacích metod přispět ke zlepšení bezpečnosti dětí v silniční dopravě efektivním začleněním dopravní výchovy do školních vzdělávacích programů pomocí interaktivních vzdělávacích materiálů.

Mezi výstupy projektu patří Multimediální výukový program dopravní výchovy určený pro výuku na interaktivních tabulích, tabletech a počítačích. Dále Metodika pro učitele, která obsahuje konkrétní náměty metodických postupů podle různých podmínek výuky, soubor námětů a materiálů pro inovativní způsob vyučování pomocí interaktivní učebnice, doplnění příkladů z okolí, úvodní cvičení, navozující situace a další. Pracovní listy jsou určené k dalšímu rozvoji činností a schopností žáků. Obsahují fotografie a ilustrace pro lepší navození procvičované situace a praktická cvičení doplněná zábavnými kvízy a praktickými úkoly pro jednotlivce i skupiny.

PC verze
Odkaz do obchodu (Google Play, iTunes)
Stránky projektu

Máte zájem dobře nastavit základní parametry svého vzdělávacího projektu?

Kontaktujte nás!

captcha