Jaderná energie a jaderná energetika

Vzdělávací projekty a e-learning

Jaderná energie a jaderná energetika

Podle internetového průzkumu je naše mobilní aplikace „Jaderná energie a jaderná energetika“ nejobsáhlejší elektronickou popularizační aplikací tohoto druhu na světě a je zdarma dostupná na App Store a Google Play. Kvalita titulu byla vysoce hodnocena i ve zprávě mise OSART (Mezinárodní atomová agentura). Celý výkladový text (224 stránek, 22 000 slov) je doplněný velkým množstvím ilustračních grafických materiálů. Součástí publikace je 336 fotografií v 60 tematických fotogaleriích, 45 ilustračních nákresů a grafů, 31 interaktivních schémat a 31 videí a 3D modelů. V průběhu výkladu jsou prezentované různé zajímavosti, které uživatelům pomohou si názornou formou vytvořit ucelenější obrázek o probírané problematice. Každá kapitola končí blokem testů, ve kterých si mohou zjistit, jaké získali vědomosti. Projekt byl realizován v našem vlastním publikačním, multiplatformním nástroji AMOS.

Odkaz do obchodu (Google Play, iTunes)

Máte zájem dobře nastavit základní parametry svého vzdělávacího projektu?

Kontaktujte nás!

captcha