Lesníkův učeň

Vzdělávací projekty a e-learning

Lesníkův učeň

Přestože rozpočet Lesníkova učně byl výrazně nižší než u ostatních referencí, považujeme projekt za úspěšný. V počáteční fázi projektu se v diskusích s objednatelem podařilo dobře zanalyzovat jeho potřeby, rozpočtové možnosti a náklady jednotlivých komponent tak, aby nebyl překročen nižší rozpočet a současně projekt byl stále atraktivní pro cílovou skupinu. Ve hře Lesníkův učeň si můžete v jednoduchých interaktivních testech vyzkoušet například: znalost zvířat v lese, k čemu slouží lesníkům různá zařízení, jakou práci dělá lesník a jakou dřevorubec, jaká je cesta od semínka až po hotový výrobek a další. Hru si můžete vyzkoušet online zde.

Máte zájem dobře nastavit základní parametry svého vzdělávacího projektu?

Kontaktujte nás!

captcha