Mezinárodní atomová agentura – e-learning Decommissioning

Vzdělávací projekty a e-learning

Mezinárodní atomová agentura – e-learning Decommissioning

V mezinárodním tendru (rok 2015) Mezinárodní atomové agentury jsme vyhráli realizaci projektu komplexního e-learningu  na téma „Vyřazování jaderných elektráren“, který je určen pro všechny členské země OSN. V úzké spolupráci s týmem specialistů MAAE byl vytvořen projekt, který názorným a současně profesně odborným způsobem prezentuje významné dimenze projektů vyřazování – od definování vhodné strategie a faktorů ovlivňujících její volbu, alokace odpovídajících fondů na vyřazování, odhady nákladů a úroveň jejich přesnosti, etapy vyřazování, změny firemní kultury a způsobu řízení během vyřazování a další. Každá lekce má na závěr zařazený interaktivní, atraktivní test k přezkoušení získaných znalostí. Názor specialistů Mezinárodní atomové agentury na naši práci si můžete přečíst zde (anglicky).

Máte zájem dobře nastavit základní parametry svého vzdělávacího projektu?

Kontaktujte nás!

captcha