Obnovitelné zdroje energie

Vzdělávací projekty a e-learning

Obnovitelné zdroje energie

Mobilní, popularizačně edukativní projekt Obnovitelné zdroje energie je nejobsáhlejší multimediální encyklopedií, která kdy byla vydána a je v současné době zdarma k dispozici uživatelům na App Store a Google Play. Pokrývá všechny oblasti získávání energie z obnovitelných zdrojů od Slunce až po biomasu. Pokud se zajímáte o problematiku trvale udržitelného rozvoje energetiky, nenechte si ujít 220 stran textu plného interaktivních prvků: 453 fotografií, videí, dvacet 3D modelů , 13 interaktivních schémat a mnoho grafů a ilustrací. Uživatelé mají k dispozici také obsáhlý slovník pojmů (vše pro použití off-line), oddíly s kontrolními testy znalostí a kapitolu, která se zamýšlí nad budoucností energetiky. Projekt byl realizován v našem vlastním publikačním, multiplatformním nástroji AMOS.

Odkaz do obchodu (Google Play, iTunes)

Máte zájem o realizaci multiplatformního projektu?

Kontaktujte nás!

captcha