Grafika digitálních publikací

Digitální publikace

Grafika digitálních publikací

Grafiku digitálních publikací navrhujeme s maximálním důrazem na správnou prezentaci obsahu. Záleží na typu publikace – jinou grafiku vyžaduje výroční zpráva společnosti, 3D katalog nebo kniha pro děti. Různorodost a atraktivitu grafických stylů zajišťuje nejen více grafiků, kteří návrhy připravují, ale především kreativní brainstormingy celého realizačního týmu, které určují koncepce projektů.

Adaptace grafiky nebo zcela nová grafika

Grafika publikací vychází buď z existujících podkladů (v případě, že vytvoříme digitální publikaci z existující tištěné nebo PDF verze), nebo ji vytváříme na zakázku podle druhu, zaměření a formy publikace a požadavků klienta.

Postup návrhu grafiky

  1. Kreativní koncepce publikace – vzniká v týmu, je diskutována a laděna s klientem
  2. Drátěný model – schematicky popisuje členění dat, ovládání a funkční možnosti
  3. Grafický návrh – vlastní návrh publikace, odladěný na základě připomínek klienta, případně s definovanou cílovou skupinou (focus group)

Grafika elektronických publikací musí co nejlépe prezentovat daný obsah na různých zařízeních –tabletech, mobilních telefonech i obrazovkách počítačů (v případě webové verze publikace), včetně různých velikostí a poměrů stran obrazovek.

Schvalování grafiky

S návrhy grafiky pracujeme přímo v zařízeních, pro která je výsledná publikace určena, tj. klienti mají jasnou představu o její podobě na typických zařízeních.

Grafický obsah

Naši grafici vytvářejí nejen grafickou podobu publikací, ale mohou vytvořit také veškerý multimediální obsah – zpracování a postprodukci fotografií, střih videí, tvorbu 2D i 3D animací, interaktivní schémata, grafy a další grafické součásti obsahu.

Máte zájem o tvorbu digitální publikace?

Kontaktujte nás!

captcha