SEO

Tvorba webů a e-shopů

SEO

Optimalizace pro vyhledávače (SEO) je jedním ze základních nástrojů tvorby a zlepšování fungování webu a e-shopu. Díky dobrému SEO se dostane „obsah“ do vyhledávačů, které jsou největším zdrojem návštěv (průměrně téměř 50 %), a ty pak zdarma přivedou návštěvníky a zákazníky. Návštěvníka je poté nutné jednoduše a nenásilně dovést k požadované akci – kontaktu, nákupu, stažení informací, sdílení apod.

Důležité je SEO používat výhradně pro dobro návštěvníka, nikoliv účelově, nebo dokonce klamavě. SEO není jen optimalizace pro vyhledávače, ale také pro návštěvníky webu a e-shopu, protože techniky používané vyhledávači pro hodnocení projektů vycházejí z „lidského vnímání a požadavků“.

Základní body SEO

  • obsah – analýza klíčových slov – volba vhodných slov pro daný projekt i konkrétní stránky a návrh SEO friendly názvů stránek, nadpisů a kvalitního obsahu (více o Tvorbě obsahu )
  • návrh adresy (domény), struktury a navigace pro snadné nalezení požadované informace a url (canonical) adres jednotlivých stránek obsahující klíčová slova (krátké, jedinečné a neměnné adresy)
  • bezchybné technické zpracování (kódování a programování – HTML tagy, CSS styly, nadpisy, zvýraznění obsahu, textové popisy netextových prvků, odkazy, sitemap, robot.txt apod.)
  • podpora tvorby zpětných odkazů z relevantních stránek (Link Building)

Vyhledávače zobrazují výsledky vyhledávání personalizovaně, podle daného uživatele, tj. podle zájmů, dříve navštívených stránek, polohy apod. Navíc existuje velké množství používaných klíčových slov. Proto je nutné cílit na skupinu, nikoliv jednotlivce, tj. více klíčových slov, a ne jediné, raději konkrétnější slovní spojení, a ne obecné slovo. Tím je možné dosáhnout větší konverze.

Pro co nejlepší výsledky využíváme nejen více než 25 let zkušeností, ale také moderní SW nástroje pro analýzu a dosahování co nejlepších výsledků z pohledu SEO i celé tvorby webů a e-shopů.

Optimalizace pro vyhledávače nelze bohužel udělat jen při vývoji projektu a nelze garantovat pozici. Tak, jak se vyvíjí okolní svět, je potřeba projekt průběžně optimalizovat pro co nejlepší výsledky zobrazení ve vyhledávačích a dosahování co největší spokojenosti návštěvníků.

Kontaktujte nás!

captcha